Legion Tour Dates

Upcoming Tour Dates


Old Tour Dates

Oct 13, 2013
 
Oct 12, 2013
 
Oct 11, 2013
 
Oct 10, 2013
 
Oct 09, 2013
 
Oct 08, 2013
 
Oct 06, 2013
 
Oct 05, 2013
 
Oct 04, 2013
 
Oct 03, 2013
 
Aug 12, 2013
 
Aug 11, 2013
 
Aug 10, 2013
 
Aug 09, 2013
 
Aug 08, 2013
 
Aug 07, 2013
 
Aug 06, 2013
 
Aug 05, 2013
 
Aug 03, 2013
 
Aug 02, 2013
 
Aug 01, 2013
 
Jul 31, 2013
 
Jul 30, 2013
 
Jul 28, 2013
 
Jul 25, 2013
 
Jun 17, 2013
 
Jun 16, 2013
 
Jun 15, 2013
 
Jun 14, 2013
 
May 23, 2013
 
May 22, 2013
 
May 21, 2013
 
May 20, 2013
 
May 19, 2013
 
May 18, 2013
 
May 17, 2013
 
May 16, 2013
 
May 15, 2013
 
May 14, 2013
 
May 12, 2013
 
May 11, 2013
 
Dec 18, 2012
 
Dec 17, 2012
 
Dec 16, 2012
 
Dec 15, 2012
 
Dec 14, 2012
 
Dec 13, 2012
 
Dec 11, 2012
 
Dec 10, 2012
 
Dec 09, 2012
 
Dec 08, 2012
 
Dec 07, 2012
 
Dec 06, 2012