Katatonia Tour Dates

Upcoming Tour Dates


Old Tour Dates

Nov 13, 2013
 
Nov 12, 2013
 
Nov 11, 2013
 
Nov 10, 2013
 
Nov 08, 2013
 
Nov 07, 2013
 
Nov 06, 2013
 
Nov 04, 2013
 
Nov 03, 2013
 
Nov 01, 2013
 
Oct 31, 2013
 
Oct 30, 2013
 
Oct 07, 2013
 
Oct 06, 2013
 
Oct 04, 2013
 
Oct 02, 2013
 
Oct 01, 2013
 
Sep 30, 2013
 
Sep 28, 2013
 
Sep 27, 2013
 
Sep 26, 2013
 
Sep 25, 2013
 
Sep 24, 2013
 
Sep 23, 2013
 
Aug 10, 2013
 
Aug 10, 2013
 
Aug 09, 2013
 
Aug 09, 2013
 
Aug 08, 2013
 
Aug 08, 2013
 
May 27, 2013
 
May 26, 2013
 
May 25, 2013
 
May 24, 2013
 
May 23, 2013
 
May 22, 2013
 
May 21, 2013
 
May 20, 2013
 
May 18, 2013
 
May 17, 2013
 
May 16, 2013
May 15, 2013
 
May 14, 2013
 
May 12, 2013
 
May 11, 2013
 
May 10, 2013
 
May 09, 2013
 
May 08, 2013
 
May 06, 2013
 
May 05, 2013
 
May 04, 2013
 
May 03, 2013
 
May 02, 2013
 
Apr 30, 2013
 
Apr 29, 2013
 
Apr 28, 2013
 
Apr 27, 2013
 
Apr 26, 2013
 
Apr 25, 2013
 
Apr 24, 2013
 
Apr 23, 2013
 
Apr 21, 2013
 
Apr 18, 2013
 
Sep 24, 2012
 
Sep 23, 2012
 
Sep 22, 2012
 
Sep 21, 2012
 
Sep 20, 2012
 
Sep 19, 2012
 
Sep 18, 2012
 
Sep 17, 2012
 
Sep 16, 2012
 
Sep 14, 2012
 
Sep 13, 2012
 
Sep 12, 2012
 
Sep 11, 2012
 
Sep 09, 2012
 
Sep 08, 2012
 
Sep 07, 2012
 
Sep 05, 2012
 
Sep 04, 2012